Tặng Tân Thủ Mỗi TK 1 Key Full +15

Việt Long


- Nhận ITEM FULL Tân Thủ
- Reset Free Không Tốn Ngọc
- Item Hiếm
- Item Exl hỗ trợ trong Game

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 9