Cày Cực Khó - Item Hiếm - RS Chậm

Việt Long


- OPENBETA 21/09/2014
- Khó Chơi, Cày khổ
- Item Hiếm
- Ổn định, Lâu dài

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 9